Gebruiksvoorwaarden

24 mei 2018
GDPR/AGV

Bureau Funale hanteert, reeds sinds de oprichting, strikte policy ten aanzien van veiligheid en privacy van personen. Daar waar mogelijk een enkele aanpassing alsnog noodzakelijk is om aan de wettelijke eisen GDPR/AGV te voldoen, werken we aan deze aanpassingen.

Delen met ervaringsgenoten helpt je verder in je verlate rouw- en veranderproces.

  • Verlaat Verdriet.NU!-forum Ontmoetingsplaats is het besloten forum van Bureau Funale, uitsluitend bedoeld voor Verlaat Verdriet-ers. Verlaat Verdriet-ers zijn volwassenen die op een leeftijd jonger dan 20 jaar een ouder – of beide ouders – hebben verloren door overlijden;
  • Besloten forum Ontmoetingsplaats is de exclusieve (nazorg-)service op het internet, die Titia Liese biedt aan deelnemers van activiteiten van Bureau Funale zowel als aan Verlaat Verdriet-ers die zich aanmelden via de website www.verlaatverdriet.nu
  • Toegang tot dit forum wordt dus uitsluitend verleend aan volwassenen die zich na aanmelding op verzoek van de beheerders van het forum identificeren als volwassenen die in hun jeugd – op een leeftijd jonger dan 20 jaar – een ouder of beide ouders hebben verloren door overlijden;
  • Gebruikers van dit forum houden zich aan de huisregels;
  • Teksten die door gebruikers worden geplaatst op dit forum zijn na plaatsing eigendom van Bureau Funale, zij het volledig geanonimiseerd;
  • Gebruikers van het forum zijn onder geen beding gerechtigd zich teksten van mede-forumgebruikers toe te eigenen;
  • Deelnemers aan dit forum dienen in te stemmen met de Gebruiksvoorwaarden, alvorens toegang te krijgen tot dit forum.