Disclaimer

24 mei 2018
GDPR/AGV

Bureau Funale hanteert, reeds sinds de oprichting, strikte policy ten aanzien van veiligheid en privacy van personen. Daar waar mogelijk een enkele aanpassing alsnog noodzakelijk is om aan de wettelijke eisen GDPR/AGV te voldoen, werken we aan deze aanpassingen.

Dit forum is een (nazorg-)service van Bureau Funale. Deelnemers dienen akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden, alvorens toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van het forum.
Forumdeelnemers dienen de huisregels in acht te nemen.
Forumdeelnemers hebben een eigen verantwoordelijkheid in het gebruik van dit forum. Bureau Funale aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van het forum, noch in mentaal opzicht, noch in materieel opzicht.