Gebruiksvoorwaarden

Delen met ervaringsgenoten helpt je verder in je verlate rouw- en veranderproces.

  • Verlaat Verdriet.NU!-forum Ontmoetingsplaats is het besloten forum van Bureau Funale, uitsluitend bedoeld voor Verlaat Verdriet-ers. Verlaat Verdriet-ers zijn volwassenen die op een leeftijd jonger dan 20 jaar een ouder – of beide ouders – hebben verloren door overlijden;
  • Besloten forum Ontmoetingsplaats is de exclusieve nazorg-service op het internet, die Titia Liese biedt aan deelnemers van activiteiten van Bureau Funale. Dus aan deelnemers aan: individuele begeleiding, basisworkshop Verlaat Verdriet, basisworkshop Dubbel Ouderverlies, Heel je leven, De kunst van het verbinden, De reis van je leven in 8 verhalen, en/of nieuw te ontwikkelen activiteiten van Bureau Funale;
  • Toegang tot dit forum wordt dus uitsluitend verleend aan cliënten van Bureau Funale;
  • Toegang tot dit forum kan, in overleg met Titia Liese, worden verleend aan Verlaat Verdriet-ers die zich tot Bureau Funale hebben gewend voor hulp en/of aan Verlaat Verdriet-ers die overwegen deel te gaan nemen aan een activiteit bij Titia Liese;
  • Gebruikers van dit forum houden zich aan de huisregels;
  • Teksten die door gebruikers worden geplaatst op dit forum zijn na plaatsing eigendom van Bureau Funale;
  • Gebruikers van het forum zijn onder geen beding gerechtigd zich teksten van mede-forumgebruikers toe te eigenen, zonder daartoe tevoren schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Bureau Funale;
  • Deelnemers aan dit forum dienen in te stemmen met de Gebruiksvoorwaarden, alvorens toegang te krijgen tot dit forum.